Přijímat, milovat, odpouštět.

Duchovní boj

Duchovní boj.

„Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby.“ 2. Korintským 10:4

Když byl v biblických dobách zahájen útok proti nějakému městu, prvotní strategií bylo přinést beranidlo, zničit brány a zvítězit nad obyvatelstvem. Dnes jsi ve válce se satanem! Můžeš v ní zvítězit jen tehdy, když si toho budeš vědom. Dobrou zprávou je, že: „Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby“ (2. Korintským 10:4). Musíš ale obléct „plnou Boží zbroj“ (viz Efezským 6:11). To není něco, co zvedneš a nosíš, když se ti zachce. Musíš ji mít na sobě stále, protože nepřítel nikdy nepolevuje. Chce, aby sis myslel, že je Bohu rovnocenný. Ale není! Jen Bůh je všemohoucí, vševědoucí a všudypřítomný. Může dělat cokoliv, kdekoliv a kdykoliv. Není pochyb o tom, že satan je nepřítel vzbuzující respekt. Bůh ale vymezil hranice toho, co je mu dovoleno (viz Jób 1:12). Tvá mysl je velící centrála. V ní se rozhoduje o vítězství nebo o porážce. Pavel napsal Korintským: „Obávám se však…aby totiž vaše mysl neztratila nevinnost a neodvrátila se od upřímné oddanosti Kristu“ (2. Korintským 11:3). Satan ví, že Kristův návrat je blízko, a proto stupňuje odpor (viz Zjevení 12:12). Bitvu můžeš vyhrát, pokud se budeš držet následujících věcí:

 

„Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti…nadzemským duchům zla.“ Efez­ským 6:12

Když v září 2001 narazilo do Světového obchodního centra první letadlo, mysleli jsme si, že to byla náhoda. Když do něj narazilo další, věděli jsme, že New York byl napaden. Robert Jeffress řekl: „Znát příčinu problému je klíčově důležité. Nehoda kvůli chybné navigaci vyžaduje jednu reakci, nepřátelský úder vyžaduje strategii zcela odlišnou. Na náš svět každodenně útočí události, jež považujeme za náhodné. Manželské páry se rozvádějí, proto budujeme manželské poradenství. Zvyšuje se užívání drog, proto své děti učíme říkat ‚ne‘. Sborům hrozí rozdělení, proto zaměstnáváme arbitry a poradce, aby nám pomohli vyřešit konflikty. Křesťané bojují s depresemi a myšlenkami na sebevraždu, proto jsou léčeni nejnovějšími léky. Prosím, pochopte, že nejsem proti takovým programům. Ale co když za tím stojí něco víc než jen náhodné události? Co když jsme pod útokem nepřítele? Změnili bychom svou strategii? Při čtení Písma zjišťujeme, že existuje neviditelný svět a ten je ve válce. Pavel píše: ‚Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla‘ (Efezským 6:12). Nemůžeš jenom pokrčit rameny a říci: ‚Mě se to netýká.‘ Žiješ v křížové palbě této duchovní války. Nepřítel je odhodlán zničit všechno a všechny, kteří jsou pro tebe důležití. A ti, kteří tato slova zavrhnou jako přehnaná, to dělají ke své vlastní škodě.“

 

„Koho Pán miluje, toho přísně vychovává…“ Židům 12:6

Je důležité vědět, kdy jsi pod útokem a kdy ne. Jeden spisovatel napsal: „Křesťané mají tendenci raději všechno nepříjemné považovat za duchovní boj, než by si přiznali, že sklízíme to, co jsme zaseli. Pokud jsi zanedbal roli duchovního učitele u svých dětí, Bůh je může nechat upadnout do hříchu. Pokud jsi byl neupřímný, možná tě nechá čelit následkům. ‚Koho Pán miluje, toho přísně vychovává…‘ (Židům 12:6).
Bylo by bláznivé jej prosit, aby zmírnil tvé obtíže, pokud tě vede ke kázni proto, aby získal tvou pozornost. Je tragické, jestli toto spojení nikdy nepochopíš. Boží káznění ti nepomůže, jestliže ho zavrhneš jako satanovu práci. Pokud to špatně pochopíš, budeš možná vinit Boha, že neodpovídá na tvé modlitby nebo že tě nechrání. Bůh tě ale naopak varuje před nebezpečím.“ „…snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry…prokázala k vaší chvále, slávě a cti…“ (1. Petrova 1:6–7). Kovář, jenž má na kovadlině kus kovu, má představu, co chce vyrobit. Nejprve ale roztaví to staré. Přetaví to, odstraní nedostatky, opraví praskliny, vyplní vady a odstraní nečistoty. Bude to dělat tak dlouho, dokud se to, co bylo bez užitku, nestane něčím hodnotným. Nakonec výrobek vloží do studené vody a nechá ho tam, dokud neztvrdne v pevný, užitečný nástroj. Dobrý kovář udržuje své nástroje ve správném tvaru. Stejně to dělá i Bůh. Když tě položí na svou kovadlinu, buď za to vděčný. Znamená to, že mu stojíš za to, aby tě proměnil.“

 

Reklamy

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Štítky

%d bloggers like this: